Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/thisismytruthtellmeyours.co.uk/public_html/wp-content/plugins/dylan_addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Hafan – this is my truth, tell me yours
 • 'dyma fy ngwirionedd rhanna dy un di'

  Cydweithio rhwng Patrick Jones a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 • 'dyma fy ngwirionedd rhanna dy un di'

  Aneurin Bevan

 • 'cyfle gwych, prosiect hynod o gyffrous'

  Yr Athro Keith Lloyd | Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 • ‘mae’r gwaith hwn yn amserol ac yn anhygoel o bwysig i’r genedl gyfan'

  Patrick Jones

Y prosiect

Mae’r bardd adnabyddus Patrick Jones yn dechrau ar brosiect ar draws Cymru gyfan, yn creu cyfres o erthyglau nodwedd llafar, monologau a chylchoedd cân yn canolbwyntio ar brofiadau bywyd pobl o Ddementia.

Bydd y gwaith yn cynnwys cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol wedi’u trefnu gyda grwpiau o ofalwyr a phobl sy’n byw gyda dementia. Mae Patrick yn awyddus hefyd i bobl gyflwyno meddyliau, atgofion ac unrhyw sylwadau – ar unrhyw ffurf.

Byddwn yn rhannu’r diweddaraf am y prosiect, ac yn tynnu sylw at rywfaint o’r gwaith ar hyd y ffordd.

Sut i rannu

#DymaFyNgwirioneddRhannaDyUnDi

Gallwch gyflwyno unrhyw feddyliau, syniadau, myfyrdodau, cerddi neu straeon – boed o brofiad personol neu rywbeth rydych chi wedi dod ar ei draws a gafodd effaith arnoch.

Ni fyddwn yn cynnwys nac yn atgynhyrchu dim byd heb ganiatâd penodol.

Mae’n bwysig nodi y bydd unrhyw beth a gyflwynir yn helpu Patrick i greu ei waith a chaiff ei werthfawrogi’n fawr.

Os ydych chi’n teimlo’n gryf am y prosiect, helpwch ni i rannu’r neges

#DymaFyNgwirioneddRhannaDyUnDi

Sut caiff y gwaith ei ddefnyddio?

Rhagwelir y caiff y gwaith ei gyhoeddi a’i berfformio gyda cherddorion blaenllaw o Gymru; i sefyll fel tystiolaeth fyw, ac amlygu natur dementia ac effaith gadarnhaol celf mewn gofal.