Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/thisismytruthtellmeyours.co.uk/public_html/wp-content/plugins/dylan_addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Patrick – this is my truth, tell me yours

Coleg Meddygol Brenhinol yn cyhoeddi Artist ar gyfer Iechyd Meddwl

Y bardd, awdur a’r dramodydd adnabyddus, Patrick Jones yw’r artist preswyl yng  Ngholeg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.
Bydd Jones yn gweithio gyda’r coleg ar gyfres o weithiau a gomisiynwyd I hyrwyddo effaith celf ar lesiant ac iechyd meddwl y cyhoedd a gwasanaethau cyhoeddus Cymru fel ei gilydd.
Mae gan Patrick Jones, sy’n hanu o’r Coed Duon hanes cyfoethog o gyfranogi mewn prosiectau celf ac Iechyd, ar ôl gweithio’n ddiweddar gyda Chôr Forget me Not (mae aelodau’r côr hwn yn unigolion sy’n byw gyda Dementia) ar y prosiect ‘My Song, My Story’.
Roedd y gwaith hwn yn cofnodi cerddi o ganeuon mwyaf gwerthfawr yr aelodau, a’r storïau a oedd yn sail iddynt.

My song, my story

prosiect cydweithredol gyda The Forget Me Not Chorus

Elusen wirioneddol ysbrydoledig yw’r Forget-me-not Chorus sy’n defnyddio grym canu i ddod â llawenydd i bobl sydd â dementia a’u teuluoedd.

Fel rhan o fenter “Cer i Greu” Cyngor Celfyddydau Cymru, cynhaliodd y Forget Me Not Chorus gyfres o arddangosfeydd teimladwy o’u gwaith ym mhafiliwn Penarth oedd yn rhoi hwb i’r galon.

Gan weithio gyda Patrick, bu dros 120 o aelodau’r côr yn archwilio eu cân arbennig a’r stori y tu ôl iddi. Gyda delweddau pwerus yn cyd-fynd â barddoniaeth emosiynol, mae arddangosfa My Song, My Story yn dathlu gallu unigryw caneuon i ddyrchafu a chyfoethogi ein bywydau.

Mae cyfrol yn dathlu’r gwaith hwn ar gael drwy Parthian Books.

Before i leave

prosiect cydweithredol gyda National Theatre Wales

Ysbrydolwyd Before I Leave gan waith Patrick gyda chôr Cwm Taf ym Merthyr. Mae aelodau’r côr wedi rhannu llawer o’u hamser a’u profiadau gyda Patrick, gan ei helpu i ysgrifennu drama sy’n dathlu’r cyd-lawenydd adferol a ddaw yn sgil canu mewn côr ac sydd hefyd yn galw am ymdeimlad o gyfrifoldeb cyfunol o’r newydd. Mae’r cynhyrchiad hwn, sy’n llawn dicter ond yn y pen draw yn cynhesu’r galon, yn trafod y galwadau taer presennol am well gofal iechyd meddwl yn ogystal â brwydrau mor bell yn ol â streic y glowyr. Mae’n ymfalchïo yn ei natur wleidyddol, gan gerdded i rythm rhai o’n hoff ganeuon.

★★★★ “Joyous drama about reality of dementia” THE GUARDIAN

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

Artist Preswyl

Pan gyhoeddwyd ei gyfnod preswyl, bu Patrick ar BBC Wales Today yn trafod y cysylltiadau rhwng celf ac iechyd meddwl, yn ogystal â dyheadau ar gyfer y bartneriaeth.

Yn gynnar yn ystod y cyfnod preswyl, cyflwynodd Patrick weithdai ysgrifennu creadigol archwiliadol gyda chlinigwyr a hefyd rhoddodd gyflwyniad yng nghyd-gynhadledd gaeaf Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Chymdeithas Seiciatrig Cymru, ‘dyfodol seiciatreg’.