• Rhannwch eich stori

Gallwch gyflwyno unrhyw feddyliau, syniadau, myfyrdodau, cerddi neu straeon – boed o brofiad personol neu rywbeth rydych chi wedi dod ar ei draws a gafodd effaith arnoch.

Ni fyddwn yn cynnwys nac yn atgynhyrchu dim byd heb ganiatâd penodol.

Mae’n bwysig nodi y bydd unrhyw beth a gyflwynir yn helpu Patrick i greu ei waith a chaiff ei werthfawrogi’n fawr.

Os ydych chi’n teimlo’n gryf am y prosiect, helpwch ni i rannu’r neges

#DymaFyNgwirioneddRhannaDyUnDi

ebostiwch ni yma

daniel.jones@rcpsych.ac.uk